Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lipca 2015 r. a 30 listopada 2016 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu
i do składania wniosków. Informacje o konkursie oraz dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2015 roku.