Narodowe Święto Niepodległości

Szanowni Państwo,
Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Członkowie i Przyjaciele STO,
Drodzy Uczniowie,

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości dotyczy wydarzeń sprzed prawie stu lat. Okoliczności tych wydarzeń zachowane w dokumentach, wspomnieniach i pamiątkach są domeną historyków, ale radość i nadzieja tamtej chwili pozostały do dziś w pamięci pokoleń – przetrwały w bogatej symbolice patriotycznej, a przede wszystkim jako element świadomości narodowej.

Rok 1918 i następne lata pokazały, jak wiele można osiągnąć wspólną pracą, stawiając sobie jasne cele i działając w warunkach wolności. W dzisiejszych czasach – gdy obserwujemy wędrówkę ludów spowodowaną wojnami i biedą – warto uświadomić sobie, jak ważnymi przesłankami pomyślnego życia są pokój i wolność we własnym kraju. Dzięki nim możliwy jest rozwój społeczeństwa w kategoriach indywidualnych i zbiorowych.

Ze Święta Niepodległości można czerpać różne impulsy. Rok 1918 uczy, że patriotyzm to coś więcej niż sama miłość Ojczyzny i pamięć jej bohaterów. Radość i nadzieję naszych przodków możemy odnaleźć dzisiaj w rozlicznych możliwościach działania, jakie stwarza niepodległa, coraz bogatsza i nowocześniejsza Polska. Możemy tu łączyć pracę dla własnego dobra z pracą na rzecz obywatelskiej wspólnoty.

Z okazji Święta Niepodległości życzę całej społeczności STO optymizmu i nadziei w codziennej pracy szkolnej oraz w staraniach o dobro polskiej oświaty.

dr Anna Okońska-Walkowicz, prezes STO

wraz z członkami Zarządu Głównego