Minilaby w Społecznym Gimnazjum Nr 4 im. Władysława Grabskiego STO

W Społecznym Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO w trakcie dwóch sesji: wiosenna (od kwietnia  do czerwca 2015 roku) oraz jesienna (od września do listopada 2015 roku) zrealizowanych zostało 11 dodatkowych zajęć laboratoryjnych trwających od 60 do 90 minut.