Michał Bola

Absolwent Gimnazjum STO w Ciechanowie. Ukończył studia na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W czasie studiów zdobył doświadczenie badawcze, współpracując z naukowcami z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN przy projektach z zakresu neuropsychologii. W ramach programu Erasmus odbył praktyki w Niemczech na Uniwersytecie w Magdeburgu. Po ukończeniu pracy magisterskiej wrócił do Magdeburga, gdzie obecnie jest doktorantem w Instytucie Psychologii Medycznej.

Specjalizuje się w technikach obrazowania pracy mózgu, które zespół naukowy wykorzystuje w celu badania zmian zachodzących w mózgach osób doświadczających udaru i na tej podstawie opracowuje skuteczne terapie funkcji poznawczych. Wyniki swoich badań publikuje i prezentuje na licznych konferencjach polskich i zagranicznych. Czas wolny od pracy spędza aktywnie, uprawiając bieganie i wspinaczkę lub relaksując się przy dobrej, gitarowej muzyce.