Legionowo: Konferencja i warsztaty "UŻYJ KOMÓRKI"

UŻYJ KOMÓRKI

 

W dniu 6 VI 2017 r., społeczność Szkoły Podstawowej nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie należąca do Społecznego Towarzystwa Oświatowego zorganizowała warsztaty i konferencję pod wspólnym tytułem „UŻYJ KOMÓRKI”. Wydarzenie miało charakter powiatowy.

Konferencja objęta była patronatem Starosty Powiatu Legionowskiego - pana Roberta Wróbla, który także ufundował upominki dla uczestników warsztatów, za co serdecznie dziękujemy.

Dzięki wsparciu udzielonemu przez Dyrektora Biblioteki Miejskiej POCZYTALNIA w Legionowie pana Tomasza Talarskiego konferencja odbyła się w nowoczesnym wnętrzu sali konferencyjno-widowiskowej.

Do udziału w tym wydarzeniu zgłosiły się: Zespół Szkół nr 3 w Legionowie (1 drużyna), Szkoła Podstawowa nr 4 w Legionowie (1 drużyna), Zespół Szkół nr 8 w Legionowie (1 drużyna), Zespół Szkół w Łajskach (2 drużyny), SSP nr 35 (1 drużyna organizatora).

Celem organizatorów była integracja środowisk uczniów i nauczycieli szkół powiatu legionowskiego oraz  odkrywanie, rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji uczniów, a także pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci. 

Drużyny złożone z uczniów z klas IV-VI, tworzący 3 osobowe zespoły wraz opiekunami mieli do wykonania zadanie projektowe, łączące w sobie zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym.  

Każdy uczestnik w zespole (praca indywidualna) miał wybrać wartości, które są dla niego najważniejsze. Wartości postrzegane były jako zasady, którymi kierujemy się w życiu lub ideały, do których dążymy. Swoją propozycję naklejał na sześciokąty wycięte z papieru. Z „wartościowych” sześciokątów powstała kompozycja, gdzie 3 figury łączyły się bokami z podobnymi wartościami. Całość była przyklejana na kartkę, tworząc dokumentację projektu. Następnie drużyna wspólnie ustalała wartość najważniejszą dla każdej poszczególnej komórki. Ta wartość przyklejana była na „komórce” -  bryle wykonanej na drukarce 3D, której pracę dzieci obserwowały na bieżąco.

Następnie drużyna wyklejała wspólnie 3 bryły-sześciokątne, używając różnorodnych materiałów plastycznych, swoimi kolorami, fakturami, strukturami nawiązującymi do świata pszczół (wyciorki, piankolina, piórka, patyczki, kwiatki itp.itd.). Przedstawione kompozycje miały wizualnie przedstawić wybrane wartości, połączone ze sobą w układ tworzący fragment plastara miodu.

Układ brył miał odwzorowywać powstały wcześniej projekt. Na zakończenie części warsztatowej drużyna nadawała gotowej pracy-rzeźbie znaczący tytuł.

Następnie każda drużyna prezentowała swoja koncepcję na części konferencyjnej.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja pracy projektowej-nauczania indywidualnego-Piotra Kubalskiego, ucznia z klasy V „Komórka – sześciokąt w ujęciu matematycznym”. Praca zrecenzowana była przez matematyka z Uniwersytetu Wiedeńskiego dr Arthura Hoffmanna- Ostenhofa. Recenzję naukową zaprezentowano w j. angielskim i polskim.

Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów dokumentującą efekty całorocznej pracy projektowej uczniów SSP nr 35 związanej z tematyką komórki. Prezentowane prace pokazywały wszechstronną analizę zagadnienia: poprzez fotografie zaobserwowanych w przyrodzie sześciokątnych struktur, inspirowane matematyką bryły – mobile, plastyczne barwne impresje wypełniające sześciokątne pola, etyczne rozważania dotyczące uzasadnionego używania telefonów komórkowych oraz ich roli w życiu młodych ludzi, po śmiałe designerskie projekty nowoczesnych telefonów przyszłości.

Na konferencji zabrali głos zaproszeni przedstawiciele Fundacji Katalyst Engineering – pani Katarzyna Dobrzyńska i pan Karol Izdebski, dzięki której uczestnicząc w projekcie „Ogarnij Inżynierię”, organizatorzy pozyskali drukarkę 3D ROBO. Na niej drukowane były wykorzystane na warsztatach sześciokątne moduły.

Założone cele zostały osiągnięte i wierzymy, że uda się taką inicjatywę powtórzyć w przyszłym roku szkolnym, bo jest to wydarzenie, które łączy pasję i zainteresowania nie tylko uczniów z różnych szkół, ale także nauczycieli.

Teresa Lasowy

Małgorzata Mirkowska – Grabowska

SSP 35 STO