Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 7 kwietnia 2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 7 kwietnia 2019 r. udział wzięło 13. członków ZG STO. Zarząd Główny STO podjął uchwałę o ukonstytuowaniu się. 

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 11 maja 2019 r.