Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 7 kwietnia 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 7 kwietnia 2018 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Radosław Frydrych – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Basia Man  – rzecznik prasowy STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • wysłuchał raportu z działań agencji PR;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 28 lutego 2018 r.;
  • dyskutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówił sprawy organizacyjne i program XXIV Konferencji Programowej STO w Szczecinie;
  • omówił stan przygotowań do Gali Talentów i patronackiej instalacji w Centrum Nauki Kopernik;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 26 maja 2018 r.