Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 17 listopada 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 17 listopada 2018 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Beata Gąsiorek i Marzena Piętka – SD&Partners Księgowość; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2017 (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za okres 01.09.2017 r. – 31.08.2018 r. (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.niw.gov.pl i www.sto.org.pl);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2017 (od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.);
  • podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania imprez, konferencji i szkoleń organizowanych przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2018/2019;
  • podsumowano  XXIV Konferencję Programową STO w Szczecinie;
  • omówiono sprawy organizacyjne i program XXV Konferencji Programowej STO w Gdańsku;
  • wysłuchał sprawozdania z prac komisji ds. zmian w statucie STO;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 15 grudnia br.