Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 1 maja 2020 r.

W zdalnym posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 1 maja 2020 r. udział wzięło 10. członków ZG STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dyskutował o sytuacji w szkołach i kołach w związku z epidemią koronawirusa;
  • zapoznał się z wynikami ankiet rozesłanych do szkół;
  • wysłuchał sprawozdania z prac Komisji Stypendialnej Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego ZG STO;
  • omówił dalsze działania stowarzyszania wobec zagrożeń wiązanych z epidemią koronawirusa.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 16 maja 2020 r.

Znajdź szkołę