Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 23-24 października 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 23-24 października 2015 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Maria Wrzalska – doradca podatkowy ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2014 (od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za okres 01.09.2014 r. – 31.08.2015 r. (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.pozytek.gov.pl i Społecznego Towarzystwa Oświatowego);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2014 (od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.);
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjęto decyzję zatwierdzającą stypendia STO-wskie Talenty;
  • wysłuchano raportu z działań agencji ds. promocji.
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 12 grudnia br.