Kalendarz wydarzeń

Festiwal teatralny o językach obcych

Termin: czerwiec 2015 r. Cel: 1. Wszechstronny rozwój osobowości, ekspresji, wrażliwości i uczuciowości. 2. Przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania z prawdziwą sztuką.3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.4. Udział w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego.5. Odkrywanie wartości poprzez identyfikowanie się z bohaterami granych sztuk.6. Rozwijanie tolerancji wobec poglądów i przekonań innych ludzi.7. Doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy, głośnego czytania oraz recytacji z odpowiednią artykulacją, akcentem, tempem, rytmem i intonacją.8. Pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym.9. Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.10. Nauka języka i innych kultur .
Czytaj dalej

IV Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej

Po raz czwarty nasza szkoła będzie organizatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży ze szkół powiatu sławieńskiego. Mamy nadzieję, że również w tym roku szkolnym spotkamy się w licznym gronie, a udział w Festiwalu chcielibyśmy, aby nie był tylko sprawdzianem możliwości wokalnych uczestników, ale także okazją do zdobycia nowych ważnych doświadczeń oraz spotkaniem z ciekawymi ludźmi.
Czytaj dalej

Wymiana międzynarodowa

Termin: 10-16 czerwca 2015 r. Wymiana międzynarodowa organizowana jest corocznie. Bierze w niej udział ok. 35 uczniów (ok. 40% gimnazjalistów). Podczas realizacji wymiany uczniowie uczestniczą w warsztatach naukowych, zwiedzają okolice, realizują projekty, rozwijają umiejętności Językowe.
Czytaj dalej

Piknik szkolny w ZSS STO „Dziatwy” w Warszawie

Termin: 6 czerwca 2015 r. Głównym celem festynu jest kształtowanie u uczniów umiejętności spędzania wolnego czasu z całą rodziną. Zacieśnianie więzi emocjonalnej między rodzicami a dziećmi. Wspólne przeżywanie uroczystości. Propagowanie zdrowego stylu życia. Integracja ze środowiskiem lokalnym. Nawiązanie szerszego porozumienia z rodziną uczniów. Zaangażowanie wszystkich rodziców do pracy na rzecz szkoły. Prezentacja dorobku artystycznego szkoły.
Czytaj dalej

Gala Wolności

Termin: 5 czerwca 2015 r., Człuchów Gala Wolności ma odbyć się po raz drugi. Będzie to jednocześnie finał obchodów 15-lecia szkoły i zjazd absolwentów.
Czytaj dalej

Plener Twórczy w Gimnazjum

Termin: maj 2015 r., Warszawa Organizowany po raz 5 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Celem jest zapoznanie uczniów ze sztuką współczesną i integracja.
Czytaj dalej

Pokazy Taneczno-Wokalne

Termin: maj 2015 r., Siedlce Pokazy Taneczno-Wokalne odbywają się od wielu lat, w zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz imprezy. Dzieci prezentują występy taneczne i wokalne przygotowane pod okiem nauczycieli. Zaproszeni są goście: przedszkola, szkoły podstawowe, rodzice.
Czytaj dalej