Kalendarz Wydarzeń STO 2017/2018 - 16 października br. mija termin składania wniosków

Dyrektorzy Szkół
Prezesi Kół

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

we wrześniu, jak zwykle, przygotowujemy Kalendarz Wydarzeń STO. Z każdym rokiem lista imprez się wydłuża, a ich różnorodność i atrakcyjność rośnie. Na szczególne uznanie zasługują te przedsięwzięcia, które należą do tradycji szkół i są powtarzane co roku. Z radością witamy też nowe imprezy, świadczące o pomysłowości i aktywności organizatorów. Całoroczny spis wydarzeń na nowy rok szkolny będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Formularz zgłoszenia wydarzenia do Kalendarza Wydarzeń mogą Państwo przesyłać w ciągu całego roku szkolnego.

Przesłanie formularza zgłoszenia do kalendarza wydarzeń (zał.1) nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Aby wystąpić o dofinansowanie wydarzenia planowanego na rok szkolny 2017/2018 prosimy o przesyłanie do Biura STO formularza zgłoszenia przedsięwzięcia do dofinansowania (zał.2) w terminie do 16 października br.    

Zarząd Główny STO będzie chciał dofinansować przedsięwzięcia, które cieszą się największą popularnością, zwracają uwagę trafnym pomysłem, są dobrze zorganizowane i spełniają postulat integracyjności środowiska STO (łączą różne grupy wiekowe i możliwości uczniów oraz mają szeroki zasięg).

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego