Gdańsk: Zaproszenie na Konferencję Programową STO

XXV Konferencja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Gdańsk, 25-27 października 2019 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny STO oraz gdańskie środowisko STO zapraszają do uczestnictwa w XXV Konferencji Programowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która odbędzie się w Gdańsku w dniach 25-27 października 2019 roku. Tytuł konferencji brzmi: „Oczywistość czy herezja?”. W czasie konferencji chcemy poszukać odpowiedzi na ważne dla nas dzisiaj pytania, dotyczące naszej kondycji instytucjonalnej ale także osobistej. Czy dzisiaj, po trzydziestu latach, nasze szkoły to już oczywistość czy nadal herezja w przestrzeni społecznej? Co wybieramy na przyszłość- zgodę, sprzeciw, porozumienie? Co jest w szkole nadal herezją a co powinno już być oczywistością?

Spotkamy się w Gdańsku po trzydziestu latach od obrad Okrągłego Stołu i narodzin demokracji. Te wydarzenia, dla nas w Gdańsku ale i w Polsce, stały się siłą napędową do powstawania szkół innych niż wszystkie - społecznych.  Wierzymy, że ówczesny powiew wolności w edukacji zmienił oblicze polskiej szkoły a kontynuacja idei demokracji i szacunku do człowieka dla szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest nadal istotna. Dzisiaj znowu stajemy w progu szkoły ośmioklasowej zadając sobie pytanie czy wolność w edukacji jest możliwa i czyja to ma być wolność?

Serdecznie zapraszamy na konferencję do miasta tętniącego życiem, w którym siła ludzi jest ogromna. Pragniemy aby uczestnicy konferencji mogli ujrzeć piękno Starówki, poczuć atmosferę Europejskiego Centrum Solidarności i przeżyć chwilę zadumy w Muzeum II Wojny Światowej. Mamy nadzieję, że program konferencji będzie dla wszystkich uczestników ciekawy i pozwoli na dalsze kreowanie szkół STO jako nowoczesnych, budowanych na fundamentach wartości.

Szczegóły programu przekażemy w późniejszym terminie.

Organizatorzy konferencji:

Zarząd Koła nr 9 STO

Zarząd Koła nr 191 STO

Zarząd Koła nr 200 STO

Zarząd Główny

Dyrekcja I Zespołu Szkół STO w Gdańsku

Dyrekcja III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku

Dyrekcja II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku

Społecznego Towarzystwa Oświatowego