Czas pokoju i radości... – konkurs „Historia i Życie”

Fundacja Wiedza i Praktyka oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, organizatorzy cyklu konkursów historycznych pt. „Historia i Życie” (dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej), zapraszają uczniów ze szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Temat brzmi: Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia. Patronami honorowymi konkursu są Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz profesor Władysław Bartoszewski.Do Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów
Liceów i Gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Fundacja Wiedza i Praktyka oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, organizatorzy cyklu konkursów historycznych pt. „Historia i Życie” (dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej), ogłaszają w roku szkolnym 2014/2015 jego dziesiątą edycję. Patronami honorowymi konkursu są Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz profesor Władysław Bartoszewski. Temat ogólny konkursu brzmi:

Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia.

Uczestnikom proponujemy cztery tematy prac pisemnych:

  1. Radość i duma we wspomnieniach rodzinnych
  2. Sukces w dziejach lokalnej wspólnoty
  3. Radość powojennej odbudowy (po I lub po II wojnie światowej)
  4. Osoby godne pamięci: entuzjaści, pasjonaci, liderzy

Takim ujęciem tematu zapraszamy uczestników do uważnego spojrzenia na jasne strony historii Polski. Uważamy, że stereotyp Ojczyzny bohaterskiej i nieszczęśliwej nie może być dominującym obrazem przeszłości. Sądzimy, że młodzież powinna lepiej poznać te okresy dziejów, w których rodacy z radością zajmowali się budowaniem i tworzeniem, przeżywali entuzjazm wspólnej pracy i cieszyli się z jej rezultatów. Chodzi nam przede wszystkim o dokonania zachowane w pamięci rodzinnej oraz na kartach historii okolicy, miasta, regionu.

Podobnie jak w poprzednich konkursach, liczymy na inwencję i samodzielność uczestników. Radzimy uczniom, by rozmawiali o przeszłości z rodzicami i dziadkami, by przeprowadzali wywiady z osobami, które znają przeszłość miejscowości. Radzimy im zajrzeć do lokalnego muzeum czy archiwum, a zwłaszcza do biblioteki przechowującej roczniki starych czasopism.

Liczymy na to, że nauczyciele, nie ograniczając samodzielności uczestników konkursu, otoczą ich merytoryczną opieką  i ułatwią im dotarcie do źródeł historycznych. Przypominamy, że w konkursie przewidziane są nagrody zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Wszystkie dotychczasowe konkursy z cyklu „Historia i Życie” spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczniów; mamy nadzieję, że tak będzie i obecnie. Niektóre szkoły STO uczestniczyły w poprzednich naszych  konkursach; z przyjemnością odnotowujemy, że mają też swoich laureatów.

Pełny tekst Wprowadzenia do konkursu (zawierający pytania szczegółowe do poszczególnych tematów), regulamin konkursu i pozostałe dokumenty konkursowe znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.fundacjawip.pl/projekty/konkurs_historyczny/temat_2014_2015 – prosimy uprzejmie o zapoznanie się z ich treścią; baner konkursowy znajduje się w zakładce – Do pobrania.

Termin zgłaszania prac – 31 marca 2015 r. Przyjmujemy prace indywidualne i zespołowe.

Zachęcamy do kontaktu z organizatorami za pośrednictwem e-maila (wolejnik@wip.pl), telefonu (22 429 40 01, 660 40 40 01), faksu (22 518 27 50). Jesteśmy otwarci na wszystkie pytania i uwagi.


Witold Olejnik
Prezes Zarządu Fundacji Wiedza i Praktyka
oraz Rada Programowa Konkursu „Historia i Życie”