Aktualności

09.09.2015

Spotkanie konsultacyjne dla dyrektorów szkół STO, Warszawa – 17 września 2015 r.

Serdecznie zapraszam na spotkanie konsultacyjne dla osób kierujących szkołami i innymi placówkami STO, które odbędzie się w dniu 17 września br. w godzinach 13.00-16.00. Organizatorem spotkania jest Zarząd Główny STO, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pytaniom zgłaszanym przez dyrektorów szkół. Głównym celem spotkania będzie omówienie zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2015 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian statutów szkół oraz szkolnych systemów oceniania.
Czytaj dalej

09.09.2015

Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 7/2015

Przekazujemy kołom i szkołom STO informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych w konkursach obecnie dostępnych (sierpień 2015 r.) w ramach programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.
Czytaj dalej

Znajdź szkołę