Zygmunt Puchalski odznaczony

lip 28, 2021

Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 28 lipca w Warszawie.

Przyznane odznaczenie to wyraz uznania dla osiągnięć w obszarze oświaty. Zygmunt Puchalski jest Prezesem Społecznego Towarzystwa Oświatowego i dyrektorem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO. Przez blisko 30 lat zajmował stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie. W latach 2013-2017 był członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty.

Zygmunt Puchalski jest także autorem wielu publikacji i szkoleń z zakresu zarządzania i koncepcji pracy szkoły, realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, podstawy programowej oraz roli eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

b3aecb9a1c features

Archiwum wpisów: