Zapytanie ofertowe

wrz 7, 2022

Zachęcamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym w sprawie zakupu licencji na oprogramowanie komputerowe, przeznaczone do prowadzenia systemu obsługi spraw członkowskich.

Zainteresowane podmioty powinny przesłać ofertę do dnia 15.09.2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sto.org.pl.

Ocena ofert zostanie dokonana do 15.10.2022 r.

Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail: biuro@sto.org.pl

Archiwum wpisów: