Zakończenie roku szkolnego w Raciążu

cze 19, 2019

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

19 czerwca 2019 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu odbyło się zakończenie roku szkolnego dla pierwszej i drugiej klasy.

Licealiści, którzy mogą się pochwalić najwyższą średnią, otrzymali z rąk dyrektora nagrody w postaci książek, listy gratulacyjne oraz listy pochwalne dla rodziców. Czołowa trójka otrzymała także Stypendium Dyrektora Szkoły i będzie zwolniona z opłaty czesnego w roku szkolnym 2019/2020 w całości lub części, w zależności od osiągniętej średniej. Kandydatem do Stypendium Prezesa Rady Ministrów został Damian Białecki.

Nagrodami książkowymi zostali ponadto obdarowani licealiści mogący się pochwalić obecnością na wszystkich zajęciach.

Na uroczystości obecni byli rodzice uczniów, a wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. proboszcz parafii w Raciążu, Wiesława Kosiński.

O szkole

Bardzo dobre wyniki uczniów to dowód na to, że nasza szkoła stwarza im odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju i rozwijania zainteresowań. Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z użyciem tablic interaktywnych, komputerów i tabletów, na których udostępniono podręczniki, pomoce naukowe, słowniki, lektury, filmy oraz inne materiały przydatne w procesie edukacji.

W szkole duży nacisk kładziony jest na rozwój zainteresowań licealistów oraz kształtowanie i doskonalenie kompetencji językowych. Dla uczniów zaawansowanych organizowane są zajęcia dodatkowe w zakresie rozszerzonym z przedmiotów, które zamierzają zdawać na egzaminie maturalnym, tj.: język polski, matematyka, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie lub biologia. Miarą skuteczności działań edukacyjnych podejmowanych przez szkołę jest wysoka zdawalność matury oraz duża liczba stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uczniowie niezaawansowani także otrzymują potrzebne wsparcie. W każdej chwili mogli liczyć na pomoc nauczyciela, na rozłożenie na raty większych partii materiału oraz zajęcia wyrównawcze i zwiększoną ilość godzin z przedmiotów sprawiających im trudności.

W Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO w Raciążu pobierają naukę także osoby z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, które doskonale integrują się z pozostałą częścią społeczności szkolnej. Licealiści są pod opieką zespołu specjalistów: dwóch pedagogów szkolnych, psychologa i logopedy. W ramach prowadzonych zajęć udzielając oni uczniom potrzebnego wsparcia.

Archiwum wpisów: