Wyniki 9. edycji badania Barometr Edukacji Niepublicznej

sie 29, 2023

Ponad 4 – nawet tylu kandydatów ubiegało się w tym roku o jedno miejsce w szkołach niepublicznych w największych polskich miastach. Z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej”, zrealizowanego jak co kwartał przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, wynika ponadto, że dyrektorzy niepublicznych placówek są co do zasady zadowoleni z kondycji swoich szkół, ale wciąż krytycznie oceniają sytuację w oświacie.

W ramach najnowszej edycji „Barometru Edukacji Niepublicznej”, dwóch na trzech respondentów (63,4%) uznało, sytuacja oświaty jest „zdecydowanie zła” lub „raczej zła”. Odmiennego zdania było 10,9% ankietowanych dyrektorów szkół niepublicznych.

Uzasadniając swoje negatywne oceny, badani dyrektorzy wskazywali przede wszystkim na deficyty kadrowe, ograniczanie autonomii szkół i próby upolitycznienia oświaty, nadmierną biurokrację i zbyt częste zmiany w przepisach, a także na przeładowaną podstawą programową, której skutkiem jest przemęczenie uczniów.

9307f0e273 large

Wartość Indeksu Optymizmu wyniosła tym razem 5,9[1] (taki odsetek respondentów optymistycznie ocenia perspektywy polskiej oświaty w nadchodzących miesiącach). Co trzeci badany (34,7%) uważa, że sytuacja ulegnie dalszemu pogorszeniu, a według prawie połowy ankietowanych (44,6%) nie zmieni się. Zdaniem respondentów, na większy optymizm nie pozwalają m.in. wysoka inflacja, pogłębiające się trudności kadrowe i niedawne zmiany w prawie oświatowym.

 Miesiące wakacyjne nie były łaskawe dla niepublicznej oświaty. Mimo apeli środowisk zajmujących się edukacją, prezydent podpisał ustawę, która zwiększa uprawnienia kuratorów i umożliwia zamykanie niepublicznych placówek nawet w trakcie roku szkolnego. To kolejny, negatywny sygnał dla szkolnictwa w ostatnim czasie – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego. – Lista trudności, z jakimi mierzą się dyrektorzy, stale się wydłuża. W odpowiedzi na nowe wyzwania nie oferuje się im jednak wsparcia, ale kontrole i kary. Trudno się dziwić, że w takich okolicznościach osoby kierujące placówkami nie liczą na poprawę warunków, w jakich funkcjonują szkoły i mają poczucie, że są zdane na siebie – dodaje.

Podsumowanie rekrutacji

Z badania wynika, że zainteresowanie tegoroczną rekrutacją do szkół niepublicznych różniło się w zależności od lokalizacji placówki.

Ok. 20% dyrektorów placówek wiejskich lub zlokalizowanych w miastach do 500 tys. mieszkańców podało, że o jedno miejsce w ich szkole starało się co najmniej 2 kandydatów. Podobnej odpowiedzi udzieliła tymczasem więcej niż połowa dyrektorów placówek z największych aglomeracji (59,1%), a co piąty z nich (18%) przyznał, że na jedno miejsce przypadało w tym roku ponad 4 chętnych.

Trzech na czterech dyrektorów szkół niepublicznych (74,3%) pozytywnie oceniło tegoroczną rekrutację. Najbardziej usatysfakcjonowani są dyrektorzy szkół z największych miast – 9 na 10 z nich (91%) jest zdecydowanie lub raczej zadowolonych z zainteresowania, jakim cieszyła się ich szkoła. W mniejszych ośrodkach ten odsetek nie przekracza natomiast 75%.

Tradycyjnie, badani ocenili także sytuację swoich szkół. Dwóch na trzech (64,4%) określiło ją jako zdecydowanie dobrą lub raczej dobrą. Zapytani o zmianę sytuacji szkoły na przestrzeni ostatniego roku, dyrektorzy najczęściej wybierali odpowiedź: „nie zmieniła się” (42,6%).

Polowanie na nauczycieli

Tradycyjnie, Społeczne Towarzystwo Oświatowe zapytało dyrektorów szkół niepublicznych o trzy główne wyzwania, z jakimi mierzą się w pracy zawodowej. Mimo upływu czasu, wciąż kluczowe pozostaje zadbanie o stabilną sytuację kadrową szkoły. To wyzwanie, wskazane przez 74,3% respondentów, jest równie istotne dla dyrektorów szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych (odpowiednio: 74,6% i 73,7% wskazań).

Na kolejnych miejscach uplasowały się: zadbanie o stabilną sytuację budżetową placówki (60,4%) i zapewnienie uczniom odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (44,6%). Ważna jest także dbałość o dobrostan psychofizyczny nauczycieli (32,7%) i skuteczna komunikacja z rodzicami uczniów (25,7%).

O badaniu: „Barometr Edukacji Niepublicznej”

Badanie pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej” zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach 22-25 sierpnia 2023 r. W ankiecie skierowanej do dyrektorów szkół niepublicznych wzięło udział 101 dyrektorów, reprezentujących niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i artystyczne.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe bada nastroje dyrektorów szkół niepublicznych od września 2021 r. Kolejne odsłony „Barometru Edukacji Niepublicznej” są realizowane co kwartał.


[1] W poprzednich trzech edycjach badania wartość Indeksu Optymizmu była następująca: 2,6 (6.edycja, listopad-grudzień 2022 r.), 3,1 (7. edycja, marzec 2023 r.), 4,8 (8. edycja, czerwiec 2023 r.)

9307f0e273 large
863936b010 large
4fcb131dc7 large
bad7b8366b large
c2cac809ad large
14c738e8f2 large
4ad297800c large
61ac29c432 large
9e91febfb9 large

Archiwum wpisów: