Wnioski o stypendia socjalne oraz „STO-wskie Talenty” 2021/2022 | Termin składania wniosków 30.09.2021.

wrz 14, 2021

Jak co roku, szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego mogą ubiegać się o stypendia dla swoich uczniów:

Fundusz Stypendialny STO im. Edwarda Wieczorka powstał z potrzeby solidarności, która jest w naszym stowarzyszeniu bardzo ważną wartością. Przyznawane środki oznaczają konkretną pomoc finansową dla rodzin uczniów.

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych stanowią z kolei wyraz uznania dla ich indywidualnych osiągnięć. Stypendium to wkład naszego stowarzyszenia w dalszy rozwój ich talentów. W odpowiedzi na sygnały od części środowisk STO, dotyczące stypendiów z  Funduszu Stypendialnego STO-wskie Talenty, w ostatnim czasie trwały prace nad zmianami w regulaminie Funduszu. Prace dotyczyły przede wszystkim zmian w zakresie uszczegółowienia definicji terminu „wybitne osiągnięcia” (par. 2).  Dzięki wprowadzonym zmianom, aktualny regulamin zawiera bardziej szczegółową definicję wspomnianych osiągnięć.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie ww. stypendiów. Wnioski na rok szkolny 2021/2022 można składać do dnia 30 września br. Prosimy o staranne wypełnianie wniosków, zgodnie z regulaminem.

Proszę o zwrócenie uwagi na to, by na formularzu wniosku, pod informacją o przepisach o ochronie danych osobowych, tj. regulacjach RODO, znalazł się podpis rodzica lub prawnego opiekuna ucznia (bądź samego ucznia, jeśli jest pełnoletni).

Łączę wyrazy szacunku

Robert Wajnert

Skarbnik ZG STO

Przewodniczący Komisji Stypendialnej STO

Archiwum wpisów: