Wnioski o nadanie Złotej Odznaki STO

maj 26, 2022

Szanowni Państwo,

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół STO, Dyrektorzy szkół STO,

Przypominamy, że 30 czerwca, jak co roku, upływa termin składania wniosków o nadanie Złotej Odznaki STO.

Złota Odznaka, najwyższe odznaczenie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, nadawana jest za wybitne zasługi dla Towarzystwa w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także za zasługi w działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Honorowane są przede wszystkim zasługi o charakterze ponadlokalnym. Szczegółowe kryteria przyznawania Złotych Odznak zawiera regulamin.

Odznaka przyznawana jest od 2002 roku, z okazji Święta STO, w dniu 30 listopada. Nadaje ją raz w roku Kapituła Złotej Odznaki, która podejmuje decyzje mając do dyspozycji wnioski zaopiniowane przez Zarząd Główny STO.

Złotą Odznakę otrzymało dotychczas 150 osób (lista odznaczonych znajduje się na stronie internetowej STO)

Obecny skład Kapituły Złotej Odznaki STO przedstawia się następująco:

  • prof. Marek Kręglewski – przewodniczący
  • Anna Jeziorna
  • Agnieszka Milbrandt
  • Maria Prosińska-Jackl
  • Zygmunt Puchalski (ex officio)
  • Stanisław Więckowski

Zachęcamy do składania wniosków, z niezbędnymi  informacjami o kandydacie i z uzasadnieniem (na formularzu ze strony internetowej STO).

Biuro STO

Archiwum wpisów: