Warszawa: Bezpłatne szkolenie z zakresu księgowości, kadr i płac

wrz 27, 2019

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego serdecznie zaprasza księgowych, jak również przedstawicieli zarządów kół i dyrektorów szkół STO, czyli osoby, które w swej pracy lub działalności zajmują się gospodarką finansową jednostek organizacyjnych STO, na bezpłatne spotkanie szkoleniowe poświęcone problematyce księgowości oraz spraw kadrowo-płacowych.

Spotkanie odbędzie się 8 października br. w godz. 10.30.-14.00., w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Spotkanie będzie się składać z dwóch części:

1) część pierwsza: w formie szkolenia, przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących dwóch bloków tematycznych tj.:

a) sprawozdań finansowych kół i szkół, w tym elektronicznego przekazywania sprawozdań za rok 2018 do Urzędów Skarbowych,

b) Pracowniczych Planów Kapitałowych tj. nowego powszechnego programu oszczędzania na „dodatkową emeryturę”.

2) część druga: w formie dyskusji, rozmowa o bieżących sprawach i problemach z zakresu księgowości, kadr i płac oraz omówienie zagadnień zgłaszanych przez szkoły i koła. 

Prosimy o zgłaszanie dodatkowych tematów z w/w zakresu, które chcieliby Państwo poruszyć podczas dyskusji w drugiej części spotkania na adres: biuro@sto.org.pl.

Osoba prowadząca: Joanna Mitura – właściciel biura rachunkowego z wieloletnim doświadczeniem w zakresie księgowości szkół i kół STO oraz problematyki związanej z kadrami i płacami.

Spotkanie będzie okazją do przedstawienia Państwa oczekiwań odnośnie do rodzaju i formy współpracy, która byłaby dla Państwa pomocna. 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa:
– drogą mailową (biuro@sto.org.pl)
– faksem lub telefonicznie (22 826 78 64; 22 826 78 03)

do dnia 2 października br.

 

Serdecznie zapraszamy,

Robert Wajnert
Skarbnik Zarządu Głównego STO

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: