Wakacyjna Szkoła STO 2019

mar 31, 2019

Jak zwykle o tej porze roku ZG STO zaprasza Państwa do licznego udziału w kolejnej Wakacyjnej Szkole STO. Nasze wakacyjne spotkania szkoleniowe mają długą, ciekawą historię i dowodzą, że STO to ciągle dynamiczna, zwarta i ucząca się organizacja. Na prawdę warto wziąć w niej udział, zaprosić do udziału nauczycieli, zarząd koła i dyrekcję.

Celem Wakacyjnej Szkoły STO jest integracja środowiska, przesiąkanie kulturą organizacyjną STO, wymiana doświadczeń i nabywanie nowych kompetencji. Dzięki Wakacyjnym Szkołom powiększa się grupa osób, które wspierają się w całorocznych działaniach i które włączają się aktywnie w życie stowarzyszenia. Dla budowania silnego stowarzyszenia, zacieśniania więzi i podnoszenia jakości pracy w naszych szkołach proszę poważnie rozważyć naszą propozycję i zachęcić do uczestnictwa nauczycieli i dyrekcję szkoły.

Jeżeli przeszkodą w uczestniczeniu w Wakacyjnej Szkole jest czasowy brak środków na cele szkoleniowe w Państwa Szkole informujemy, że istnieje możliwość uzyskania rozłożenia odpłatności za udział na raty.  Należy w tej sprawie zatelefonować do Biura STO.

Od początku istnienia Wakacyjnej Szkoły STO tj.  od 1996 roku dokonujemy ewaluacji odbytych szkoleń i zawsze spotykają się one z bardzo wysoką oceną i uznaniem.

W tym roku, ponownie zdecydowaliśmy się na Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Inwest w Smardzewicach (ul. Klonowa 14, 97-213 Smardzewice). 

W okresie od 24-29 czerwca zapraszamy na szkolenie nauczycieli, którzy chcą doskonalić umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami, kierowaniem grupą i aranżowaniu doświadczeń służących przybliżaniu do wartości uspołecznienia, dzielności i odpowiedzialności. Przypomnijmy,  że wymienione wartości są kanwą programów wychowawczych szkół STO.

Nie ograniczamy tym razem naboru do nowych nauczycieli. Może przyjechać każdy kto chce pracować nad rozwojem wspomnianych kompetencji i kto chciałby może zostać współautorem części założeń programu wychowawczego STO dotyczącej współpracy z rodzicami. W załączeniu jest szczegółowa informacja – cele szkolenia i program.

Z inicjatywy Zygmunta Puchalskiego – Prezesa STO, Zarząd Główny STO zdecydował się na rozszerzenie dotychczasowej formuły o propozycję doskonalenia dla określonej grupy nauczycieli. W tym roku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniem zgłaszanym przez nasze szkoły będzie to szkolenie z programowania i wykorzystywania IT w edukacji wczesnoszkolnej, czyli dla nauczycieli klas 1-3. Program szkolenia został opracowany dzięki współpracy ZG STO z firmą Cortland. W okresie od 1-5 lipca planujemy przeszkolenie 20 osobowej grupy nauczycieli, szkolenie odbędzie się  równolegle z grupą dyrektorów. W załączeniu jest szczegółowa informacja – cele szkolenia i program.

W dniach 1-5  lipca trwać będzie również wakacyjna szkoła dla dyrektorów i kadry kierowniczej szkół. Tegoroczna Wakacyjna szkoła dla dyrektora nawiązywać będzie w swojej formule do ubiegłorocznej. Część przedpołudniowa to dłuższe wystąpienia między innymi osób z zewnątrz dot. zagadnień związanych z najnowszymi trendami w zarządzaniu, innowacyjną dydaktyką i wychowaniem.

Popołudniowe sesje – wykorzystując ubiegłoroczny sukces wystąpień dyrektorów -będą nawiązywać do wystąpień w formule prestiżowego formatu TED[1]Planowane są od 4 do 6 wystąpień dyrektorów wokół szkolnych studiów przypadku dot. zarządzania. Zaproszenie będę kierowane do dyrektorów, którzy uczestniczyć będą w tegorocznej szkole.

Ważną częścią wakacyjnej szkoły dla dyrektorów będzie szkolenie prowadzone przez Prezesa Zygmunta Puchalskiego z zakresu zarządzania, adresowane szczególnie do nowych dyrektorów szkół. Na zajęciach zostaną omówione min. zagadnienia:

  1. Kompetencje dyrektora szkoły, budowanie zespołu i zasad współpracy – kultura organizacji;
  2. Vademecum zmian prawa oświatowego i ich wpływu na zadania szkoły niepublicznej, realizacja zadań związanych z wykonywaniem nadzoru pedagogicznego;
  3. kompetencje rady pedagogicznej i innych organów szkoły, przykłady dobrych praktyk szkół STO w zakresie organizacji pracy szkoły, współpracy i współdziałania.

W najbliższym czasie zostaną do Państwa przesłane karty uczestnictwa z określeniem kosztów udziału w szkoleniach.

Najgoręcej zapraszamy w imieniu całego Zarządu Głównego STO

Zygmunt Puchalski – Prezes STO

dr Anna Okońska-Walkowicz – Wiceprezes ZG STO

dr Witold Kołodziejczyk – Członek ZG STO oraz Dyrektor ODN STO


[1] TED (Technology, Entertainment and Design – Technologia, Rozrywka i Design). To znana już marka konferencji naukowych organizowanych corocznie przez amerykańską fundację Sapling Foundation. Celem konferencji jest popularyzacja – jak głosi motto – „idei wartych propagowania” To prestiżowe konferencje ze ściśle określoną formułą. Czas wystąpień to max. 18 minut. Prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia i zgadzają się na publikację nagrania na koncie TEDx w portalu YouTube na licencji takiej samej, jak prelekcje TED oraz na ewentualny montaż nagrania i emisję na stronie TED.com

Program kursu dla nauczycieli

Programowanie dla nauczycieli wczesnoszkolnych

 

Archiwum wpisów: