W Poznaniu powstają dwa licea STO

cze 15, 2022

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) prowadzi wiodące szkoły podstawowe w Poznaniu. Obecnie nasze stowarzyszenie tworzy w stolicy Wielkopolski dwa społeczne licea. Pierwsi licealiści rozpoczną w nich naukę już we wrześniu.

Szkoły STO działają w Poznaniu od ponad 30 lat. To placówki społeczne, które wyróżniają się nie tylko bogatą ofertą zajęć, ale także nowoczesnym podejściem do edukacji – zapewniają swoim uczniom możliwość aktywnego uczenia się i zdobywania kompetencji kluczowych, niezbędnych w dorosłym życiu. Wysoka jakość kształcenia przekłada się na wyniki egzaminów – od lat szkoły STO znajdują się w ścisłej czołówce zestawień, prezentujących rezultaty osiągane przez uczniów poznańskich szkół podstawowych.

Oferta STO w Poznaniu była dotychczas skierowana do uczniów szkół podstawowych, a w przeszłości także do gimnazjalistów. Po raz pierwszy w szkołach STO będą się także uczyć poznańscy licealiści. Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które prowadzi w całej Polsce ponad 20 szkół ponadpodstawowych, tworzy w stolicy Wielkopolski dwa licea.

Pierwsze z nich – Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 STO – powstaje przy Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO. Nowe liceum będzie dzieliło siedzibę ze szkołą podstawową (ul. Grunwaldzka 154). W ramach rekrutacji uwzględniona zostanie autoprezentacja kandydata, rozmowa wstępna, wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny i osiągnięcia z okresu nauki w szkole podstawowej.

 Tworzymy szkoły, w których uczenie się jest ważniejsze od nauczania, a na pierwszym planie jest rozumienie świata, nie realizacja programu. Osiągnięcia absolwentów naszej szkoły podstawowej i gimnazjum są najlepszym dowodem na to, że taki sposób myślenia o edukacji jest kluczem do sukcesu. Jestem przekonany, że wspomniane podejście przyniesie doskonałe rezultaty także w przypadku liceum. Naszym licealistom zapewnimy udział w wielu międzynarodowych projektach, wsparcie tutorów oraz możliwość współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego, którzy będą zaangażowani w prowadzenie przedmiotów na poziomie rozszerzonym – mówi dr Tomasz Karolak, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 STO w Poznaniu.

W powstanie Społecznego Liceum Ogólnokształcące nr 4 STO zaangażowane jest środowisko prowadzące Społeczną Szkołę Podstawową nr 4 STO w Poznaniu. Siedziba liceum będzie się mieścić w centrum miasta, w sąsiedztwie Akademii Wychowania Fizycznego (ul. Droga Dębińska 3). Szkoła prowadzi rekrutację do dwóch klas pierwszych oraz do klasy drugiej. Punkty w ramach rekrutacji będą przyznawane za zadanie kreatywne, egzamin kompetencji językowych, wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny na świadectwie, a także działalność społeczną i osiągnięcia naukowe.

 Od 30 lat prowadzimy edukację na wysokim poziomie. Uczymy dzieci i młodzież w sposób nowoczesny, zapewniając im możliwość zdobywania umiejętności w praktyce. Także uczniowie naszego liceum będą poszerzać wiedzę i realizować swoje pasje w praktyczny sposób, realizując wybrane przez siebie ścieżki rozwoju. W zależności od zainteresowań, skoncentrują się na takich obszarach, jak człowiek i środowisko, nowe technologie, biznes i ekonomia, politologia i prawo oraz spojrzenie artystyczne. Będą się uczyć m.in. od tutorów, native speakerów i ludzi biznesu – wylicza Marlena Rynowiecka, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 STO w Poznaniu.

Wysokość czesnego w SLO nr 1 STO wyniesie 990 zł, a w SLO nr 4 STO – 1200 zł. Licea STO, jako szkoły społeczne, będą przeznaczać czesne w całości na realizację swoich celów statutowych.

Rekrutacja do liceów STO w Poznaniu 

Szczegółowe informacje o rekrutacji do liceów STO w Poznaniu:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu STO

zasady rekrutacji – link

tel. 61 867 68 12

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl

Archiwum wpisów: