W Białymstoku o przyszłości szkoły

paź 21, 2022

Jak rozwijać szkoły mimo trudnej sytuacji w oświacie – na takie pytanie spróbują odpowiedzieć przedstawiciele szkół społecznych STO, którzy spotkają się w Białymstoku. Konferencja Społecznego Towarzystwa Oświatowego, największej organizacji oświaty niepublicznej, rozpocznie się dzisiaj i potrwa do niedzieli.

Konferencje programowe to tradycja Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Co roku wspomniane wydarzenia gromadzą przedstawicieli stowarzyszenia, które prowadzi prawie 100 szkół społecznych w całej Polsce.

W tym roku członkowie STO spotkają się w Białymstoku. W gronie uczestników znajdą się przede wszystkim dyrektorzy szkół społecznych prowadzonych przez STO oraz przedstawiciele organów prowadzących.

XXVII Konferencja Programowa odbędzie się pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś. STO gotowe na jutro”. Mimo wielu niekorzystnych zjawisk obserwowanych w oświacie, uczestnicy konferencji będą dyskutować o tym, w jaki sposób mogą doskonalić prowadzone przez siebie szkoły społeczne.

– Rzeczywistość polskich nauczycieli i dyrektorów, kształtowana przez niezrozumiałe i często szkodliwe poczynania władz oświatowych, nie sprzyja tworzeniu dobrych szkół, odpowiadających na potrzeby dzieci i wyzwania współczesnego świata. Mimo trudnych oświatowych realiów warto jednak doskonalić własną pracę. Właśnie taki cel przyświeca przedstawicielom STO, którzy spotkają się w Białymstoku – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Program konferencji obejmuje nie tylko wystąpienia przedstawicieli STO, ale także zaproszonych ekspertów. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji przedstawi Petros Psyllos, pochodzący z Białegostoku wynalazca, który za swoje prace otrzymał m.in. złoty medal 115. Targów Wynalazczości Concours Lépine we Francji oraz INPEX w USA. O roli krytycznego myślenia w edukacji opowiedzą z kolei przedstawiciele TOC dla Edukacji, organizacji promującej rozwój kompetencji w tym zakresie.

Konferencje Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbywają się co roku w miastach, w których działają szkoły STO. W Białymstoku działa Zespół Szkół STO, na który składa się przedszkole i szkoła podstawowa.

Patronami medialnymi wydarzenia są: „PerspektywyDyrektor szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowejTwoja Telewizja Regionalna i portal Bia24.pl.

 

7cc273c841 large

Archiwum wpisów: