Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 maja 2023 r.

Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 13 maja 2023 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 13 maja 2023 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)