Adres:

ul. Iłżecka 39

27-200 Starachowice

Kontakt:

tel./faks 41 274 84 11

email: 

www: www.sto.starachowice.org

DyrekTOR:

Bożena Jaskros

 

Organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 50 STO

PREZES:

Agnieszka Idzik-Napiórkowska

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO

Iłżecka 39, Starachowice, 27-200, PL