Adres:

ul. Tomaszowska 1

71-671 Szczecin

Kontakt:

tel. 91 442 30 28

email: 

www: sto.szczecin.pl

DyrekTOR:

Marzena Ukraińska

 

Organ prowadzący:

Samodzielne Koło Terenowe nr 7 STO

PREZES:

Dariusz Florczak

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich STO

Tomaszowska 1, Szczecin, 71-671, PL