Szkolenie dotyczące programu wychowawczego STO, Warszawa 1-3 marca 2019 r.

sty 27, 2019

Szanowni Państwo Prezesi Samodzielnych Kół terenowych i Dyrektorzy Szkół STO

W 2014 roku ZG STO podjął uchwałę w sprawie rekomendacji zarysu programu pt. „Szkoły STO wychowują” do stosowania w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przyjęcie dokumentu było spełnieniem oczekiwań całego środowiska werbalizowanego często jako konieczność budowania kultury organizacyjnej,  szukanie wspólnych wyróżników dla wszystkich naszych szkół co miało pomóc budować markę szkoły STO etc. Dla mnie walorem tego dokumentu jest bardzo wyraźne  zaznaczenie wychowującej funkcji szkół STO. Określenie priorytetów tego wychowania, a także zaproponowanie wspólnej dla całego STO koncepcji wychowawczej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w szkolnych programach wychowawczych.

Od chwili powstania dokumentu upłynęło już sporo czasu, ale jest on stale aktualny, a zrysowana koncepcja zarządzania szkołą STO, jej podstawy pedagogiczne ciągle warte intensywnego wdrażania.

Analiza przeprowadzona w czasie ostatniej wakacyjnej szkoły STO dla kadry zarządzającej szkołami STO pokazała, że większość szkół bardzo poważnie traktuje ów dokument, że jest on zgodnie z założeniami podstawą budowania szkolnych programów wychowawczych. Ustalono też, że znaczna część dyrektorów i nauczycieli szkół została już z inicjatywy ZG STO przeszkolona do wdrażania zaproponowanych w dokumencie priorytetów. Zasygnalizowano jednak, że wobec zatrudniania nowych nauczycieli, a także rotacji wśród kadry kierowniczej nadal jest na takie szkolenia zapotrzebowanie. Odpowiadając na nie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w terminie od 1-3 marca  2019.

Szkolenie prowadzą dr Anna Okońska-Walkowicz, dr Witold Kołodziejczyk. Głównym materiałem pomocniczym podczas szkolenia będzie publikacja „Szkoły STO wychowują”.

Zapraszam serdecznie

dr  Anna Okońska-Walkowicz

Wiceprezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Poniżej szczegółowy plan szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie STO w Warszawie, ul. Nowy Świat 39.

Piątek 1.03.2019, godz. 17.00–18.30,  19.00–19.30

Sobota 2.03.2019, godz. 9.00–11.15, 11.45–14.00, 14.30–16.00, 16.15–17.30

Niedziela 3.03.2019, godz. 9.00–11.15, 11.45–13.00

Archiwum wpisów: