STO pisze do ministra w sprawie egzaminów i rekrutacji

lis 3, 2020

Maturzyści i uczniowie klas ósmych czekali w tym roku bardzo długo na decyzje dotyczące egzaminów. Zarząd Główny STO nie chce by do takiej sytuacji doszło ponownie. Władze stowarzyszenia napisały do ministra list w sprawie egzaminów i rekrutacji.

 

LIST ZARZĄDU GŁÓWNEGO
SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Szanowny Panie Ministrze,

W ostatnich latach uczniowie przygotowywali się do egzaminów i rekrutacji w nadzwyczajnych warunkach. Niestety wszystko wskazuje na to, że wyzwanie stojące przed tegorocznymi 8-klasistami i maturzystami będzie jeszcze większe. Od kilku miesięcy uczą się na przemian w szkołach i w domach; nawet gdy nauka odbywa się stacjonarnie, to w niespotykanym dotąd reżimie sanitarnym i w atmosferze obawy o zakażenie koronawirusem. Wszystko to sprawia, że przygotowanie się do egzaminów jest i będzie szczególnie trudne, a można przewidywać, że kolejne miesiące nie przyniosą uczniom wyraźnej ulgi.

W tych okolicznościach dzieciom i młodzieży należy się wsparcie nie tylko od rodziców, nauczycieli i dyrekcji, ale także od władz oświatowych. Potrzebują decyzji, u których podłoża leży zrozumienie trudnej sytuacji uczniów oraz ich rodzin. Dlatego w imieniu Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego zwracam się do Pana z wnioskiem o podjęcie działań, które dostosują obciążenia nakładane na uczniów do nowych realiów i zapewnią im sprawiedliwą rekrutację do szkół wyższego stopnia.

Apelujemy o:

  • intensyfikację prac nad dostosowaniem podstawy programowej do obecnej, trudnej sytuacji oraz określenie zakresu wiedzy wymaganej od uczniów podczas egzaminów zewnętrznych. W imieniu nauczycieli ze szkół STO deklarujemy chęć wsparcia ministerstwa we wspomnianych pracach.
  • podjęcie decyzji w sprawie tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wariantów oraz terminów ich przeprowadzania, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Proponujemy przeniesienie egzaminu ósmoklasisty na czerwiec (tak by uczniowie zyskali czas na dobre przygotowanie do egzaminu) i rezygnację – ze względów bezpieczeństwa – z ustnego egzaminu maturalnego, którego wyniki i tak nie są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół wyższych.
  • wydanie rozporządzenia w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, uwzględniającego problemy związane z przeprowadzaniem konkursów kuratoryjnych, zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane
    w postępowaniu rekrutacyjnym (uczniowie, którzy przebywali na kwarantannie nie mogli brać udziału w konkursach, tracąc szansę na dodatkowe punkty w rekrutacji – uważamy, że jest to krzywdzące i władze oświatowe nie mogą przejść nad taką sytuacją do porządku dziennego).
  • intensyfikację prac nad wyrównywaniem szans uczniów, w tym – w związku z coraz większymi potrzebami w zakresie nauki zdalnej – nad pełną realizacją programu OSE, który zapewni szkołom dostęp do szerokopasmowego Internetu.
  • rezygnację z zapowiadanego rozbudowania egzaminów ósmoklasisty o kolejny egzamin – wprawdzie przepisy te nie dotyczą obecnych 8-klasistów, ale uważamy, że kolejne roczniki, które również doświadczyły poważnych trudności w procesie nauczania, powinny mieć takie same szanse, jak ich rówieśnicy z obecnych klas 8.

Trwająca epidemia wprowadza w nasze życie elementy niepewności i chaosu. Rolą nas, dorosłych, jest uporządkowanie otaczającej rzeczywistości na tyle, by dzieci i młodzież mogły w niej funkcjonować możliwie najlepiej. Liczymy w tym zakresie także na władze oświatowe, zwłaszcza że chodzi nie tylko o edukację, ale także o zdrowie psychiczne polskich dzieci.

Z poważaniem,

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: