STO pisze do MEN i CKE w sprawie próbnych egzaminów

mar 25, 2020

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaapelowało do Ministra Edukacji Narodowej i dyrektora Centralnej Komisji Edukacyjnej, by szkoły dowiadywały się bezpośrednio od władz oświatowych o sprawach tak istotnych, jak próbne egzaminy online.

Poniżej treść wiadomości skierowanej dzisiaj (25.03.) do MEN i CKE:

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego STO wyrażam zaskoczenie zapowiedzią przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty i próbnej matury online.

Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego nie zostały poinformowane o planach władz oświatowych w tym zakresie. O tym, że planowane jest przeprowadzenie próbnych egzaminów, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice i uczniowie dowiedzieli się z mediów.

Aż do tej chwili szkoły STO nie uzyskały informacji, w jaki sposób zostaną zorganizowane egzaminy i jak szkoły powinny przyczynić się do ich prawidłowego przebiegu. Ma to znaczenie tym większe, że egzaminy online będą dla polskich szkół zupełnie nowym doświadczeniem.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z wnioskiem o możliwie szybkie wdrożenie działań komunikacyjnych, które zapewnią szkołom niezbędne informacje w kontekście planowanych egzaminów. Apeluję także o zmianę sposobu procedowania w przyszłości, tak by podmioty najbardziej zainteresowane – czyli szkoły – dowiadywały się o tak poważnych przedsięwzięciach jak egzaminy z odpowiednim wyprzedzeniem, a źródłem informacji o planach władz oświatowych w tym zakresie były właśnie te władze.

Z poważaniem,

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: