STO nawiązuje współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego

sty 16, 2024

Społeczne Towarzystwo Oświatowe zostało partnerem Akademii Leona Koźmińskiego, jednej z wiodących polskich uczelni.

Współpraca Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Akademii Leona Koźmińskiego opierać się będzie na propagowaniu wiedzy z obszaru nauk społecznych – w szczególności zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości i prawa, a także edukacji obywatelskiej oraz odpowiedzialności społecznej. Wykładowcy akademiccy poprowadzą zajęcia w stowarzyszonych szkołach, promując tym samym innowacyjne metody kształcenia i uczenia się. Będą również wsparciem dla nauczycieli i dyrektorów szkół w radzeniu sobie z wyzwaniami transformacji cyfrowej i środowiskowej.

– Nawiązana współpraca ze Społecznym Towarzystwem Oświatowym to kolejny krok w drodze do realizacji naszej misji bycia blisko młodzieży i wspierania szkół – nauczycieli oraz dyrektorów – w transformacji cyfrowej – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.Niezwykle cenimy podejmowane przez Stowarzyszenie działania, aby szkoła była miejscem innowacji, nowoczesnego podejścia, ale też tworzyła optymalne warunki do rozwoju młodych ludzi, naszych przyszłych studentów. W Akademii działamy podobnie, przygotowując młodych ludzi na wyzwania współczesnego świata, rozwijając umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe będzie również partnerem merytorycznym Akademii Leona Koźmińskiego w opracowywaniu i dostosowywaniu treści edukacyjnych, aby odpowiadały one na aktualne potrzeby i wyzwania. Partnerzy stworzą forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kadry akademickiej, a także centrum najlepszych praktyk i innowacji w zakresie podwójnej transformacji – cyfrowej i środowiskowej. Dzięki takiej współpracy rozwijane i wdrażane będą nie tylko inicjatywy oraz projekty edukacyjne, ale również kompetencje przyszłości.

Umowę o współpracy podpisali Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W spotkaniu udział wzięli również dr Karolina Małagocka i dr Mateusz Woiński z Akademii Leona Koźmińskiego. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła rozmowa o kompetencjach cyfrowych młodzieży i nauczycieli. 

– Świat wokół nas staje się coraz bardziej złożony. Z każdym rokiem przybywa wyzwań, z którymi dzieci i młodzież będą się mierzyć w swoim dorosłym życiu. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie byli na te wyzwania gotowi – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.Chcąc wyposażyć uczniów w odpowiednie kompetencje, doskonalimy nasze metody pracy i wzbogacamy ofertę zajęć. Kluczowe w tym kontekście jest współdziałanie z partnerami, którzy dysponują ekspercką wiedzą i umiejętnościami w określonych obszarach. Cieszę się, że dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie i nauczyciele ze szkół STO będą mogli korzystać z zasobów Akademii Leona Koźmińskiego, jednej z wiodących szkół wyższych w Polsce. Jestem także przekonany, że współpraca ekspertów uczelni i naszego stowarzyszenia zaowocuje innowacjami, które znajdą zastosowanie w świecie edukacji i nauki.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego możliwość wspierania młodzieży i kadry szkół średnich jest niezwykle ważna. Dzięki wspólnymi inicjatywom uczniowie będą mogli poznać przyszłościowe kierunki studiów, wpisujące się w ich zainteresowania i zawodową przyszłość.

– Współpracując z młodzieżą i szkołami średnimi zależy nam nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także doskonaleniu umiejętności i kształtowaniu etycznych podstaw. Angażujemy się tym samym – jako społeczność akademicka – w pracę na rzecz otoczenia. Historie uczelni i stowarzyszenia zaczęły się w latach 90-tych, aby z każdym kolejnym rokiem przybliżać je do realizacji ambitnych marzeń i wywierania pozytywnego wpływu na edukację w Polsce – wskazuje dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. współpracy z liceami.

 

Archiwum wpisów: