STO interweniuje w sprawie dotacji

wrz 12, 2019

Społeczne Towarzystwo Oświatowe chce sprawdzić konstytucyjność przepisów w sprawie subwencji oświatowej. Zarząd Główny STO poprosił o pomoc w tej sprawie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesa NIK. Władze stowarzyszenia apelują o podobny krok do innych organizacji oświaty niepublicznej.

Wątpliwości władz STO wzbudzają: ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca m.in. Kartę Nauczyciela [1], a także rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej poświęcone podziałowi części oświatowej subwencji ogólnej [2]. Wspomniane przepisy wprowadzają podwyżki dla nauczycieli oraz zapewniają podwyższenie dotacji wypłacanych szkołom i przedszkolom.

Zdaniem władz stowarzyszenia, nowe regulacje mogą dyskryminować szkoły niepubliczne. W piśmie skierowanym do Pierwszego Prezesa SN, Prezesa NSA oraz Prezesa NIK, władze STO zwracają uwagę, że nowelizacja rozporządzenia „zwiększa wysokość dofinansowania wyłącznie w odniesieniu do szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także szkół publicznych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. W ocenie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, przepis art. 14 ust. 4 ustawy […] został celowo tak skonstruowany, aby wyłączyć możliwość podwyższenia dotacji dla szkół niepublicznych”.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią pisma.


[1] ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287)

[2] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz.U. poz. 1662)

Pismo STO ws dotacji Prezes NSA

Rozporządzenie subwencja

Archiwum wpisów: