Słupsk: Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Społecznych STO

cze 8, 2022

Zespół Szkół STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76-200 Słupsk

Zarząd STO SKT nr 68 w Słupsku ogłasza otwarty konkurs na stanowisko dyrektor Zespołu Szkół STO w Słupsku, przy ul. Banacha 10. Zgłoszenia w formie życiorysu z opisem dotychczasowego dorobku zawodowego oraz aktualne zaświadczenie o niekaralności i wypełnione oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych należy przesyłać w formie elektronicznej na adres biuro@sto.slupsk.pl w terminie do 17 czerwca 2022 r.

Archiwum wpisów: