SKT 65
Członkowie
1
Szczegóły
Grupa skupia członków STO zapisanych do Samodzielnego Koła Terenowego nr 65 w Warszawie (ul. Bachmacka 3).