Regulamin płatności składki członkowskiej STO

 1. Podmiotem, na rzecz którego dokonywana jest płatność jest:
  Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO)
  tel. (22) 826 78 64,
  ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
  NIP 525-16-42-603
  REGON 001391959
  KRS 0000012189
 2. Metody płatności serwisu Przelewy24: przelewy online i Blik.
 3. Reklamację należy złożyć drogą elektroniczną na adres czlonkostwo@sto.org.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w okresie 14 dni od daty wpłynięcia.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do rezygnacji z członkostwa, zgodnie z zapisami Statutu STO.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków STO, składka wpłacona podlega zwrotowi po uprawomocnieniu się uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa.
 6. W przypadku braku możliwości wykonania działań, których dotyczy dokonana płatność, środki zostaną zwrócone na rachunek, z którego zostały zapłacone, niezwłocznie po zakończeniu rozpatrywania reklamacji, lecz nie dłużej niż w okresie 30 dni od wniesienia opłaty.