Raciąż: technicy turystyki wiejskiej z dyplomami

cze 27, 2020

Publiczna Szkoła Policealna STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

W szkole policealnej STO w Raciążu odbył się egzamin praktyczny potwierdzający kwalifikacje absolwentów kierunku technik turystyki wiejskiej i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego technik turystyki wiejskiej.

Egzamin, który odbywał się w zachowaniem zasad bezpieczeństwa saintarnego, przeprowadzono w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Raciążu. Przystąpiło do niego w sumie 125 osób.

Zaliczenie egzaminu i zdobycie wymaganej kwalifikacji, sprawi że absolwenci Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu zdobędą pełne, ważne na terenie całej Unii Europejskiej kwalifikacje rolnicze, uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych, przejmowania gospodarstw rolnych, pozyskiwania środków z funduszów unijnych, premii dla młodych rolników oraz prowadzenia działalności turystycznej.

Kierunek „technik turystyki wiejskiej” oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy „technik turystyki wiejskiej” cieszą się w Raciążu dużym zainteresowaniem. Policealna szkoła STO oferuje m.in. ciekawe praktyki zawodowe. Uczniowie i słuchacze wyjeżdżają w celach szkoleniowo-edukacyjnych do gospodarstw polskich i zagranicznych (np. szwedzkich).

Archiwum wpisów: