Raciąż: klasa mundurowa w liceum STO

lip 7, 2020

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Płocka 28
09-140 Raciąż

Dzięki porozumieniu podpisanemu 1 lipca br., w liceum STO w Raciążu powstanie pierwsza klasa mundurowa. Program nauczania będzie konsultowany z władzami Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Na mocy porozumienia podpisanego przez Andrzeja Nizielskiego, Dyrektora Zespołu Szkół STO w Raciążu, Damiana Szcześniewskiego, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego STO oraz płk. Roberta Ciesielskiego, Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, w liceum STO w Raciążu powstanie pierwsza klasa mundurowa.

Współpraca z Aresztem Śledczym obejmować będzie  m.in. pomoc w opracowaniu autorskiego programu nauczania, wsparcie dydaktyczne w realizacji zajęć, współdziałanie w przygotowaniu obozów szkoleniowych, zajęć terenowych oraz wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych okręgu warszawskiego.

Opracowywany program nauczania będzie konsultowany z władzami Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, co ułatwi absolwentom kontyniuowanie nauki na poziomie studiów licencjackich i magisterskich.

Odpowiedzią na oczekiwania młodzieży, rodziców, a także realia rynku pracy, będzie podpisanie przez władze szkoły kolejnego porozumienia – tym razem z władzami Żandarmerii Wojskowej.

Klasa mundurowa w Raciążu

Oferta klasy mundurowej jest skierowana do młodych ludzi, zainteresowanych karierą w armii lub w służbie więziennej. Oprócz typowych przedmiotów licealnych, uczniowie będą poznawali pracę w służbach mundurowych, zarówno od strony teoretycznej, jak i uczestnicząc w ćwiczeniach, zajęciach na strzelnicy,  wyjazdach survivalowych  obozy szkoleniowo-kondycyjnych.

Cztery lata edukacji zostaną również wzbogacone o wyjazdy edukacyjne (areszt śledczy, zakład karny, jednostka wojskowa, komenda policji, Izba Celna, pokazy specjalistyczne grup szybkiego reaogawania i grup antyterrostycznych).

8c09c3b0f0 large

Archiwum wpisów: