Pożegnanie prof. Elżbiety Putkiewicz

gru 18, 2023

Zarząd Główny STO

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci profesor Elżbiety Putkiewicz, członka komitetu założycielskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Zarządu Głównego STO 1. kadencji. Uroczyste pożegnanie odbędzie się 28 grudnia o godz. 15.00 w Domu Pogrzebowym Służew przy ul. Fosa 19A w Warszawie.

Profesor dr hab. Elżbieta Putkiewicz pracowała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Była specjalistką w zakresie dydaktyki i pedagogiki szkolnej, autorką licznych publikacji naukowych dotyczących problemów współczesnej oświaty, w tym rozwoju zawodowego nauczycieli. Opracowała wiele raportów, ekspertyz i rekomendacji dotyczących m.in. realizacji reformy szkolnictwa w Polsce. Była ekspertką Instytutu Spraw Publicznych i Komisji Europejskiej.

Profesor Putkiewicz była członkiem honorowym Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W 2003 roku otrzymała Złotą Odznakę STO, a od 2005 do 2016 roku uczestniczyła w pracach Kapituły Złotej Odznaki STO.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i Przyjaciołom Pani Profesor.

 

Wspomnienia Zygmunta Puchalskiego, Prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Panią Profesor Elżbietę Putkiewicz poznałem na początku lat 90-tych. Bardzo szybko znaleźliśmy wiele wspólnych tematów i podjęliśmy wspólne działania. Pierwszym z nich było seminarium promujące książkę pt. „Szkoły jakości”, które poprowadziliśmy wspólnie z jej autorem, J. J. Bostlinglem. Razem z Elżbietą adaptowaliśmy główne treści książki do polskich realiów edukacyjnych, a także tworzyliśmy materiały seminaryjne i warsztatowe dla uczestników kilkudniowych zajęć.

Był to dla mnie szczególny czas. Jako młody dyrektor szkoły STO, zyskałem w osobie Eli mentorkę i jednocześnie przyjaciółkę. Wspólne spotkania, rozmowy i projekty były dla mnie niezwykłym, indywidualnym kursem uczenia się istoty edukacji i troski o wspieranie rozwoju polskiej oświaty.

Elu, dziękuję Ci za Twoją wiedzę i mądrość, którą mi przekazywałaś, za Twoją przyjaźń i ważną obecność w moim życiu.

Ja oraz wielu naszych wspólnych przyjaciół ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, żegnamy Cię z wielkim smutkiem. Dziękuję za Twoją działalność w naszym stowarzyszeniu i zaangażowanie na rzecz doskonalenia polskiej edukacji. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i naszych sercach.

Wspomnienia Wojciecha Starzyńskiego, Prezesa Fundacji Rodzice Szkole

15 grudnia br. zmarła prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz, jedna z założycielek Społecznego Towarzystwa Oświatowego i polskiego szkolnictwa niepublicznego.

Przez wiele lat, oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju działaniach obywatelskich, m.in. jako członek Zarządu Głównego STO i Rady Fundacji „Rodzice Szkole”.

W mojej pamięci pozostaje jako Osoba nadzwyczaj życzliwa ludziom, naukowiec, pozostawiający wyraźny ślad w  polskiej pedagogice, a przede wszystkim Człowiek szlachetny, zawsze wierny zasadom, w oparciu o które wspólnie próbowaliśmy uspołeczniać polską szkołę i kłaść podwaliny pod niepodległą Rzeczpospolitą.

W dzisiejszych trudnych czasach, kiedy niejednokrotnie trzeba dokonywać niełatwych wyborów Ela nigdy nie zawiodła. Zawsze wiedziałem, że w ciężkich  chwilach mogę liczyć na Jej lojalność, wsparcie i pomoc, że pojawiające się czasem różnice polityczne nie tylko naszej przyjaźni nie osłabiają, ale co może wydawać się paradoksem, wyraźnie ją wzmacniają.

Będzie Jej brakowało, jestem jednak przekonany, że wśród swoich uczniów, współpracowników i osób, które zaszczyciła przyjaźnią pozostanie jako wzór do naśladowania, jako wzór osoby, która przeszła przez życie z podniesioną głową.

Wojciech Starzyński wraz z przyjaciółmi ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego i Fundacji „Rodzice Szkole” 

 

 

 
Pozegnanie Elzbieta Putkiewicz

Archiwum wpisów: