Po szkoleniu: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – finansowanie zajęć

lut 18, 2022

Przedstawiciele szkół STO uczestniczyli w szkoleniu online, poświęconym finansowaniu zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do 21 lutego br. dyrektor szkoły niepublicznej musi złożyć do organu rejestrującego informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych lub wniosek o dotację celową. Szkoły dotowane otrzymają na ten cel środki w postaci dotacji celowej, podlegającej rozliczeniu.

Podczas szkolenia, które odbyło się 17 lutego, omówiony został nie tylko sposób pozyskania i rozliczenia dotacji celowej na organizację zajęć, ale także obowiązki dyrektora szkoły (informowanie rodziców, ustalenie wymiaru zajęć, złożenie informacji o planowanych zajęciach do samorządu).

Szkolenie dotyczące pozyskiwania i rozliczania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej na organizacje zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało poprowadzone przez Grzegorza Pochopnia z Centrum Doradztwa i Szkoleń OMNIA, wieloletniego pracownika ministerstwa edukacji.

Szkolenie zostało sfinansowane z środków Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

3126f8fa6a large

Archiwum wpisów: