Oświadczenie Zarządu Głównego STO

kwi 1, 2019

OŚWIADCZENIE
ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Szkoła bez dobrych nauczycieli to szkoła bez przyszłości. Dlatego, podobnie jak przed kilku laty w przypadku gimnazjów, Społeczne Towarzystwo Oświatowe apeluje do rządzących o to, by w swoich decyzjach kierowali się troską o uczniów – oni zaś potrzebują dobrze przygotowanych i należycie opłacanych nauczycieli. Nauczycielski protest w sprawie godnych płac to w rzeczywistości walka o lepszą przyszłość polskich dzieci.

Rosnąca frustracja nauczycieli jest jednym z wielu symptomów niedofinansowania oświaty, które z każdym rokiem coraz bardziej zagraża jakości szkoły. Środki przeznaczane przez państwo na oświatę są od lat niewystarczające. Pozwala to sądzić, że edukacja nie należy do priorytetów rządzących. Jeśli nie stanie się priorytetem, dobra szkoła w Polsce może być już niebawem wyjątkiem od reguły. Najwyższy czas, by polskie władze to zrozumiały i potraktowały edukację z powagą, na jaką zasługuje.

W imieniu Zarządu Głównego STO

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: