Oświadczenie Zarządu Głównego STO ws. obrad okrągłego stołu

kwi 25, 2019

OŚWIADCZENIE 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

 

Oświadczamy, że przedstawiciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego nie będą ubiegać się o udział w obradach okrągłego stołu, organizowanych z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów.

W liście skierowanym przed kilkoma dniami do premiera Mateusza Morawieckiego apelowaliśmy o niezwłoczne podjęcie przez rząd wszelkich prób, mających na celu opanowanie obecnego kryzysu w oświacie, uwzględniających postulaty protestujących nauczycieli. Uważaliśmy i nadal uważamy, że to warunek konieczny powodzenia wszelkich inicjatyw rządowych związanych z oświatą, podejmowanych w obecnym czasie.

Niestety, ostatnie dni nie przyniosły żadnych propozycji strony rządowej, wychodzących naprzeciw nauczycielskim postulatom i dających szansę na powrót polskich szkół do normalnego funkcjonowania. Obrady okrągłego stołu, przy założeniu dobrych intencji organizatora, mogą być cenną inicjatywą. Nie mogą jednak stanowić alternatywy dla rozwiązań zapewniających realną perspektywę zakończenia protestu. Powyższe dotyczy też wszelkich przyszłych inicjatyw rządowych.

W obliczu braku woli wyjścia przez rząd naprzeciw postulatom strajkujących i braku sygnałów o planowanych zmianach w tym zakresie, uważamy obrady okrągłego stołu za działanie fasadowe, które nie przyniesie polskiej oświacie żadnych realnych korzyści. W zaistniałych okolicznościach udział w takim wydarzeniu oznaczałby brak szacunku dla wysiłku osób, które od kilku tygodni protestują w imię lepszej przyszłości polskiej szkoły.

Jako przedstawiciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego będziemy w przyszłości wspierać działania, które stanowią próbę rozwiązania istniejących problemów, nie zaś próbę ucieczki od nich. Z żalem stwierdzamy, że proponowanym obradom bliżej do inicjatyw z drugiej z wymienionych kategorii.

 

W imieniu Zarządu Głównego STO

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: