Oferta pracy: kierownik Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej w Warszawie

sie 21, 2023

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Dać szansę” STO
ul. Głogowa 2 B (dzielnica Mokotów)
02-639 Warszawa

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 102 STO poszukuje kierownika Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej, przy ul. Głogowej 2b w Warszawie (Mokotów).

Proponujemy:

1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Elastyczny czas pracy, min. 25 godzin tygodniowo na terenie Placówki (do godz. 17:00).

3. Możliwość indywidualnego ustalenia realizacji godzin pracy dydaktycznej i administracyjnej.

Oczekujemy:

1. stopnia nauczycielskiego – min. nauczyciel mianowany

2. kilkuletniego doświadczenia w pracy w szkolnictwie

3. wykształcenia z zakresu pedagogiki specjalnej lub ukończonych odpowiednich kursów (oligofrenopedagogika)

4. doświadczenia w kierowaniu zespołami pracowniczymi

5. znajomości prawa oświatowego, w tym rozumienia i umiejętności obsługi programu SIO

6. predyspozycji osobowościowych takich jak; kreatywność, komunikatywność, umiejętność wypracowywania rozwiązań, samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji. 

7. pozytywnego nastawienia w codziennej pracy i uśmiechu 🙂

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do przesyłania wiadomości na adres e-mail: sekretariat@dacszanse.edu.pl. 

Informacje o szkole, a także placówce znajdą Państwo na stronie internetowej: www.dacszanse.edu.pl, a także na profilu Zespołu Szkół Specjalnych i Placówki „Dać Szansę” na portalu Facebook.

 

Archiwum wpisów: