Oferta edukacyjna dla szkół Fundacji na Rzecz Ratownictwa Specjalistycznego z Wykorzystaniem Psów

paź 15, 2013

Fundacja IRMA prowadzi działania na rzecz ochrony zwierząt, środowiska i ludzi, poprzez szerzenie w społeczeństwie idei ratownictwa z wykorzystaniem psów.

Głównym celem jest wykorzystanie psów w ratownictwie poszukiwawczym, katastrofowym (gruzowym) i innym poprzez organizację grupy przewodników z psami do wykonywania działań ratowniczo-poszukiwawczych, jej wyszkolenie oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji psów ratowniczych i ich przewodników w oparciu o najwyższe wzorce krajowe i zagraniczne.

Patronką Fundacji została suczka owczarka niemieckiego o  imieniu Irma, służąca podczas II wojny światowej w  Londynie w cywilnych służbach ratowniczych.

tel: +48 799 223 465
email: info@fundacjairma.pl
www.fundacjairma.pl

Archiwum wpisów: