Miesiąc Otwartych Umysłów. 30 lat oświaty niepublicznej.

paź 24, 2019

W tym roku obchodzimy 30-lecie oświaty niepublicznej. Z tej okazji zapraszamy szkoły niepubliczne z całej Polski do świętowania w ramach Miesiąca Otwartych Umysłów!

Jak możecie przyłączyć się do obchodów?

Do 21 listopada zorganizujcie w swojej szkole Dzień Otwartego Umysłu, poświęcony jednemu z wyzwań przyszłości!

Oto nasze propozycje tematów:

EKOLOGIA: Ratujmy planetę! Jakie działania możemy podjąć na rzecz ochrony klimatu?
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE: Jak chronić dobro wspólne przed egoizmem? Jak pomagać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia? Jak organizować wolontariat?
WIELOKULTUROWOŚĆ: Inni są wśród nas – poznajmy się!
JĘZYK: Czym jest mowa nienawiści? Jak ze sobą rozmawiać, żeby nie krzywdzić słowem?
PATRIOTYZM: Jak dzisiaj być patriotą?
PRACA: Jakie umiejętności/zawody będą potrzebne w zmieniającym się świecie?
NOWE TECHNOLOGIE: Człowiek zalogowany. Jak mądrze żyć w świecie nowych technologii?
BRACIA NASI MNIEJSI: Jak mądrze pomagać zwierzętom?

Formuła wydarzenia jest dowolna. Może to być np. konkurs plastyczny, spektakl, spotkanie z naukowcami lub debata oksfordzka.

Swój udział w Miesiącu Otwartych Umysłów możecie zgłaszać na adres e-mail: biuroprasowe@sto.org.pl (zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: organizator, termin, temat, formuła wydarzenia).

Zachęcamy do udziału – świętujmy razem!

Organizatorzy Miesiąca Otwartych Umysłów: Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO), Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej (KFON), Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP), Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO).

Archiwum wpisów: