Międzynarodowe projekty w Ciechanowie

gru 12, 2022

Społeczna Szkoła Podstawowa STO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej
Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów

W 2022 roku szkoła STO w Ciechanowie uczestniczyła w projektach edukacyjnych finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

W sierpniu br. dobiegł końca projekt pt. „Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. W jego ramach nauczycieli ze szkoły STO w Ciechanowie wzięli udział w trzech kursach: w Grecji, Irlandii i w Chorwacji.  

Szkolenia i warsztaty miały na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli, w tym kompetencji językowych, metodycznych i merytorycznych. Dzięki uczestnictwu w kursach i wizytach studyjnych, nauczyciele poznali nowe narzędzia pracy oraz systemy edukacyjne innych krajów. Z wyjazdów finansowanych przez fundusze zewnętrzne skorzystało 15 nauczycieli.

W listopadzie tego roku szkoła zakończyła z kolei działania objęte projektem PO WER „Razem ku przyszłości”. Wzięło w nim udział 34 uczniów klas szóstych i siódmych. Projekt zakładał m.in. poznanie Grecji jako kolebki demokracji europejskiej oraz zbadanie wpływu człowieka na naszą planetę. Swoje działania uczniowie prowadzili zarówno w swojej szkole, jak i w szkole greckiej, w ramach Ponadnarodowej Mobilności Uczniów.  Dzięki realizowanym zadaniom uczniowie zdobyli wiedzę i umiejętności, które następnie wykorzystały w szkole i poza nią.

Dzięki udziałowi w projektach PO WER szkoła może w większym stopniu podążać  za potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów.

5654ac26a3 large

2a960c48f7 classic

Archiwum wpisów: