List Prezesa STO z okazji Dnia Edukacji Narodowej

paź 14, 2021

W Dniu Edukacji Narodowej Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, skierował list do środowisk STO. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Szanowni Państwo,

Dwa lata temu Społeczne Towarzystwo Oświatowe zorganizowało konkurs pt. „#Szkoła2030”. Zapytaliśmy Polaków, co należy zrobić, by polska szkoła w 2030 roku była szkołą marzeń – taką która podmiotowo traktuje uczniów, świetnie przygotowując ich do życia w nowym, zmieniającym się świecie; jest też atrakcyjnym miejscem pracy dla obecnych i przyszłych nauczycieli.

Niestety zmiany w oświacie – te już zrealizowane i te dopiero zapowiadane – oddalają nas od tego celu. Zagrożona jest autonomia polskich szkół, a jak wynika z naszego badania pt. „Barometr Edukacji Niepublicznej”,  zapewnienie stabilnej sytuacji kadrowej to największe wyzwanie, przed jakim stoją dyrektorzy niepublicznych placówek.

Wspomniane okoliczności nie sprzyjają budowaniu szkoły marzeń. W tej sytuacji na tym większe uznanie zasługują efekty pracy szkół STO. Mimo kolejnych reform i wymuszonej przez pandemię nauki zdalnej, one wciąż pokazują, że nauka może być radosna, a dorośli mogą pomagać dzieciom w rozwijaniu zainteresowań i pielęgnowaniu pasji, a nie tylko egzekwować przyswajanie wiedzy podawanej w czasie lekcji.

Społeczne Towarzystwo Oświatowe nie ustaje w wysiłkach, by zmieniać polskie szkoły na lepsze. Dr Maciej Pabisek, zwycięzca konkursu #Szkoła2030, pisał w swojej pracy, że tworzenie szkoły marzeń należy rozpocząć od stworzenia szkół przyszłości dla nauczycieli i dyrektorów. Już za miesiąc rozpoczną się zajęcia w ramach studiów podyplomowych, przygotowanych wspólnie przez STO i Szkołę Główną Handlową w Warszawie, skierowanych do menedżerów niepublicznych placówek edukacyjnych. Wielu spośród wykładowców to dyrektorzy szkół STO, którzy doskonale wiedzą, jak budować dobre szkoły także wtedy, gdy okoliczności nie są sprzyjające.

Już 15 października przedstawiciele STO spotkają się w Zakopanem, by dyskutować o kondycji polskiej oświaty i sytuacji szkół społecznych. XXVI Konferencja Programowa STO odbędzie się pod znaczącym tytułem: „W drodze na szczyt. Redefinicje”.  Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Edukacji Narodowej życzę Wam, mimo ciemnych chmur gromadzących się nad polską oświatą, byście nigdy nie zwątpili, że warto piąć się wyżej. Każde chmury kiedyś się rozstąpią, a po każdej burzy w końcu wyjdzie słońce.

W imieniu Zarządu Głównego STO,

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: