List do społeczności szkół STO

wrz 1, 2020

Drodzy Uczniowie,
Nauczyciele i Pracownicy szkół,
Członkowie i Przyjaciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

W całym roku jest kilka szczególnych dat – takich, które niemal wszystkim kojarzą się z tym samym. 1 stycznia zawsze witamy Nowy Rok, 1 września dzieci wracają do szkół, a 24 grudnia większość Polaków zasiada przy wigilijnym stole. Mamy poczucie, że tak było zawsze i tak zawsze będzie – że co roku te daty będą wyznaczały rytm życia i aktywności nie tylko nas samych, ale całego społeczeństwa.

W ostatnich miesiącach ten znany wszystkim porządek został postawiony pod znakiem zapytania. Przez kilka tygodni toczyła się dyskusja, czy 1 września dzieci wrócą do szkół, czy podobnie jak to miało miejsce w miesiącach poprzedzających wakacje, będą się uczyły zdalnie. Po raz pierwszy od wielu dziesiątek lat nie wiedzieliśmy czy w pierwszym dniu września uczniowie spotkają się w klasach i na szkolnych korytarzach.

W tym stanie niepewności i zachwiania ustalonego porządku, potrzebujemy oparcia w tym co pozostaje niezmienne. Takim stałym punktem na naszej życiowej mapie pozostają społeczności szkół STO, które w ostatnim, niezwykłym czasie pokazały, że na potrzeby edukacji potrafią zaadaptować każdą przestrzeń – także tę wirtualną. To właśnie ta przestrzeń, dzięki szybkiemu wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych, stała się miejscem, w którym uczniowie zdobywali umiejętności, a wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego wzajemnie się inspirowali.    

Kluczem do tego sukcesu był otwarty umysł, który pozwala skutecznie działać i rozwijać się w sytuacji, gdy przyzwyczajenia i rytuały z dnia na dzień tracą rację bytu. Tylko człowiek z otwartym umysłem może szybko zrozumieć, że szkoła to przede wszystkim ludzie, nawet jeśli większości to słowo będzie się nadal kojarzyło głównie z budynkiem. Właśnie tacy ludzie współtworzą STO i właśnie dlatego nasze szkoły będą edukować skutecznie, bez względu na to, czy 1 września tradycji stanie się zadość czy nowe okoliczności wymuszą na nas zmianę metod działania.

Nauka wyłącznie zdalna, choćby w najlepszym wydaniu, nie zapewni jednak tego, co jest głównym celem  szkół społecznych – budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez tworzenie dobrych relacji całej społeczności szkolnej i  wspólnego działania na rzecz radosnej i efektywnej edukacji wspierającej rozwój kompetencji uczniów. Dlatego doceniając Wasze osiągnięcia, życzę Wam wszystkim, by do klas i na szkolne korytarze powrócił w tym roku śmiech, gwar i odgłosy rozmów. A Wam, drodzy uczniowie – życzę także byście ponownie doświadczyli poczucia wspólnoty, towarzyszącego ludziom, którzy razem odkrywają pasjonujący świat wiedzy.

Zygmunt Puchalski,

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Archiwum wpisów: