Legionowo: Konkurs „Pomniki Przedsiębiorczości”

lut 21, 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego na realizację konkursu plastyczno – technicznego z elementami wiedzy historycznej „Pomniki Przedsiębiorczości” – w ramach projektu NBP „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”.

Konkurs polegał na stworzeniu makiety lub modelu ważnego obiektu będącego osiągnięciem ekonomicznym, przejawem przedsiębiorczości Polaków oraz innowacyjnych rozwiązań i osiągnięć – po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Konkurs był skierowany do uczniów II etapu edukacyjnego szkół podstawowych (klas 4-8) powiatu legionowskiego. Przedsięwzięcie polegało na przygotowaniu przez grupę 3 uczniów makiety lub modelu obiektu dowolną techniką plastyczno –  techniczną z podanej przez organizatorów konkursu listy.

W konkursie wzięło udział 8 trzyosobowych zespołów z czterech szkół z miasta Legionowo.

Komisja konkursowa w składzie po obejrzeniu prac i wysłuchaniu przygotowanych prezentacji uczniowskich, zdecydowała o przyznaniu:

I miejsce – uczniowie z zespołu SSP nr 35 STO w Legionowie: Gabriela Felicka, Mikołaj Felicki, Piotr Bendkowski  – Elektrownia wodna w Dębem

II  miejsce – uczniowie ZSP SP nr 4 w Legionowie: Diana Gamza, Iwona Rembecka, Paulina Pawlak – m/s Batory oraz Szymon Zawiśliński, Krystian Uzdowski, Krystian Salwin – Stadion Narodowy

III miejsce – uczniowie SP nr 8 w Legionowie: Cyprian Czarniawski, Natalia Pająk, Karolina Samul – Stopień wodny Dębe

wyróżnienie – uczniowie klasy 3 SSP nr 35 STO – FSO w Warszawie

Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Mariusz Zmysłowski – koordynator konkursu, nauczyciel historii i wos.