Krakowska Konferencja Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych STO, Kraków, 28-29 luty 2020 r.

lis 25, 2019

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie serdecznie zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na Krakowską Konferencję Nauczycieli Przyrodników Społecznego Towarzystwa Oświatowego pod hasłem: „Praktyka drogą do sukcesu”. Termin konferencji: 28-29.02.2020 r.

Konferencja będzie miała charakter wykładowo-warsztatowy połączony z sesją posterową i krótkimi prezentacjami umożliwiającymi promocję szkół i wymianę doświadczeń.

Zaplanowana jest również wizyta studyjna w Centrum Cyklotronowym Bronowice.

Przy dużej liczbie zgłoszeń zajęcia tematyczne będą odbywały się w grupach przedmiotowych, z podziałem na poziom nauczania danego przedmiotu.

Szczegółowy program konferencji zostanie opracowany w oparciu o Państwa potrzeby i sugestie na podstawie informacji zamieszczonych przez Państwa w karcie zgłoszenia.

Koszt udziału w konferencji (z materiałami) dla nauczycieli ze szkół STO wynosi:

– 450,00 zł z noclegiem w pokoju 2-osobowym (jest możliwa dostawka dla trzeciej osoby);

– 325,00 zł dla osób, które nie korzystają z noclegu.

Koszt udziału w konferencji (z materiałami) dla nauczycieli ze szkół spoza STO wynosi:

– 500,00 zł z noclegiem w pokoju 2 osobowym;

– 375,00 zł dla osób, które nie korzystają z noclegu.

Organizatorzy zapewniają 2 posiłki: kolację w piątek i obiad w sobotę oraz kawę, herbatę, wodę podczas trwania konferencji. Śniadanie w sobotę (wliczone w cenę noclegu) zapewnia hotel.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 15.12.2019 r. mailem na adres: odn@sto.org.pl lub faksem 22 826 78 64.

Informacja o zakwalifikowaniu się na konferencję zostanie przesłana na adres mailowy podany w karcie zgłoszenia.

Wpłatę należy przekazać na nr konta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO do 20 grudnia 2019 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO
ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa,
PL 82 1560 0013 2000 1701 4021 5700

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga:

Uczestnicy po zakończeniu konferencji otrzymają zaświadczenie wystawione przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Ponadto przyznane zostaną nagrody dla laureatów sesji plakatowej oraz prezentacji ustnej. (Szczegóły znajdą Państwo w treści formularza zgłoszenia na konferencję.)

Szczegółowe informacje:

Diana Saja e-mail: dsaja@sto64.krakow.pl, tel. 668 983 266

Formularz zgłoszenia

Załącznik